Khi sử dụng dịch vụ của Vuatranhtuong.com, khách hàng có thể thanh toán theo 2 hình thức sau:

Thanh toán trực tiếp

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp khi gặp mặt với người chịu trách nhiệm dự án là Thắng, số điện thoại 07.6555.6555.

Thanh toán qua chuyển khoản

Khách hàng có thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản theo đúng các thỏa thuận có trong hợp đồng.

Vuatranhtuong.com sẽ triển khai dự án theo đúng các thỏa thuận hợp đồng sau khi nhận được thông báo nhận tiền của ngân hàng.

Trân trọng!