Chúng tôi cam kết công trình thực hiện 100% tiêu chuẩn đề ra để giảm thiểu tối đa trong các rủ ro. Để đạt chất lượng cao trong dịch vụ tranh tường, các nguyên nhân dẫn đến việc phải bảo hành chúng tôi sẽ sửa chữa hoàn toàn miễn phí theo yêu cầu.

Vớ tất cả các sản phẩm của chúng tôi luôn:

  • Bảo hành 1 năm đối với các công trình vẽ tranh tường ngoài trời
  • Bảo hành 3 năm với các công trình vẽ tranh tường trong nhà